Partnerek munkái

Tanulságos esetek EBH 2016. évi munkájáról

on csütörtök, 07 szeptember 2017. Posted in Partnerek munkái

Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2016 évi tevékenységéről

A teljes anyag letölthető innenegyenlo banasmod hatosag cimer kicsi

- Fiúk, nem akartok kilépni a szakszervezetből? (1 millió Ft, és nyinvános közzététel)

- Életkora miatt nem vették fel (44 éves személyt, közzététel)

- A részmunkaidős éjjeliőr (megkapta az őt megillető bért)

- Akadálymentes bejárat sem mindig mentes ... (megegyezés)

- "Ti csak a pénzért szültök!" (a korház 500 ezer forint pénzbirságot fizet)

- "Csak romáknak ne" (Polgármester 100 ezer forint pénzbirságot fizet, s az önkormányzat honlapján is nyilvánosságra kell hozni a határozatot)

- "Itt tessék aláírni!" - avagy látássrült személy az okmányirodán (egyezség, technikai fejlesztés)

- "Nekem itt ne szórakozz!" (védedd tulajdonság hiányában elutasítva)

- Jókor és jó helyen kell jogorvoslattal élni

Ilyen és ehhez hasonló, tanulságos esetek, információk rövid leírása található a tájékoztatóban.

Ajánlom figyelmetekbe. 

 

Közfoglalkoztatási ismeretek

on vasárnap, 14 december 2014. Posted in Partnerek munkái, Projektjeink, Képzéseink

Módszertani kézikönyv gyakorlati és elméleti alkalmazóknak

Ezzel a kézikönyvvel elsődleges célunk, hogy a közfoglalkoztatás hatásosságát segítsük. Széles bázisú elméleti alapokat, majd konkrét gyakorlati szakismereteket kínálunk a közfoglalkoztatás szervezőinek, a napi munkát végző munkatársainak, foglalkoztatóknak. A kézikönyv kitűnő háttértudásként szolgál a közfoglalkoztatásszervezői képzéshez.

fogasmunka2

Kulinyi Márton

szerkesztő

Munkaerő térbeli mobilizálhatósága Magyarországon

on szerda, 02 március 2016. Posted in Partnerek munkái

Kulinyi Márton előadás szakpolitikusoknak

km_mobilitas.jpg

Előadás letölthető

Adómentes háztartási munkában, vagy alkalmi munkában?

on hétfő, 11 április 2016. Posted in Partnerek munkái

Mit kell mérlegelni?

(Összeállította: Lechnerné Vadász Judit foglalkoztatási és rehabilitációs szakértő)

 Az adórendszeren kívüli háztartási munka  (akhm) semmilyen biztosítással nem jár, nem szolgálati idő, nem nyugdíjalap  és nem ad jogot egészségügyi ellátásra, munkanélküli ellátásra sem.

Az egyszerűsített foglalkoztatás nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra biztosít jogosultságot.

Aki egyszerűsített foglalkoztatásban, vagy adórendszeren kívüli háztartási munkában dolgozik , egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles, kivéve, ha ez alól az 1997 évi LXXX. törvény 16.§    élethelyzetére, vagy ellátására tekintettel felmenti. Ennek jogi hátterét a melléklet tartalmazza.

adobe reader logo  

Adórendszeren kívüli háztartási munka (akhm)  a kapcsolt jogban

$11.      1991 évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

  1.  

29. § (1) Szünetel az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső

d) rövid időtartamú, legfeljebb 120 napig tartó kereső tevékenységet folytat - az 58. § (5) bekezdés n) pontjában meghatározott alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével, feltéve, hogy bejelentési kötelezettségének eleget tett - a kereső tevékenységet megalapozó jogviszony kezdő napjától,- tehát a munkanélküli ellátás folyósítása mellett alkalmi munkát korlátlanul lehet végezni, bejelentés mellett, egyszerűsített foglalkoztatás szezonális változatát és a khm-t nem.

58.§(5) bek d) E törvény alkalmazásában álláskereső

 4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat –tehát a nyilvántartásba vételkor a khm-et sem!

  2.     1993. évi III.tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Figyelem! 2016. május 1-től

4. § (1) E törvény alkalmazásában

 (1a)[1] Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően e törvény alkalmazásában nem minősül jövedelemnek

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,

33.§ 1/a(1a) Az aktív korúak ellátása tekintetében - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez  -    aktív korúak ellátása folyósítása  mellett végezhető korlátozás nélkül[1] Beiktatta: 2010. évi CLXXI. törvény 1. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.

33.§ 1/a(1a) Az aktív korúak ellátása tekintetében - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez  -    aktív korúak ellátása folyósítása  mellett végezhető korlátozás nélkül

3. 2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

2.§ (3a) A közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt az 1. § (3) hatálya alá nem tartozó munkáltatónál legalább 3 nap, legfeljebb120 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt kíván létesíteni. A fizetés nélküli szabadság engedélyezésének feltétele, hogy a közfoglalkoztatott a határozott idejű munkaviszonyról szóló írásbeli nyilatkozatát a közfoglalkoztatónak a fizetés nélküli szabadság megkezdése előtt legalább   2 munkanappal .benyújtsa. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a közfoglalkoztató által a közfoglalkoztatott számára közfoglalkoztatási jogviszony keretében a munkavégzéshez kapcsolódóan a biztosított képzés vagy munkaerő-piaci szolgáltatás ideje alatt. A fizetés nélküli szabadsággal kapcsolatos eltérő nyilatkozatok esetén a járási foglalkoztatási szerv ellenőrzi, hogy a fizetés nélküli szabadság ideje alatt tervezett határozott idejű munkaviszony létrejött-e. –  közfoglalkoztatás idején  csak fn szabadság  keretében lehet 3-120 napig munkaviszonyba lépni, egyszerűsített foglalkoztatásban(benne alkalmi munka keretében is), dolgozni - a khm-ben nem, mert ott  nem jön létre határozott idejű munkaviszony

4. Mit kell mérlegelni, amikor dönt valaki arról, hogy egy adott feladatra alkalmi munkavállalóként, vagy  a khm keretében vállalkozik

Az akhm semmilyen biztosítással nem jár, nem a szolgálati idő, nem nyugdíjalap és nem ad jogot egészségügyi ellátásra, munkanélküli ellátásra sem. Az egyszerűsített foglalkoztatás nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra biztosít jogosultságot.

 Aki egyszerűsített foglalkoztatásban, vagy adórendszeren kívüli háztartási munkában dolgozik, egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles, kivéve, ha ez alól az 1997 évi LXXX. törvény 16.§ élethelyzetére, vagy ellátására tekintettel felmenti.

Ennek jogi hátterét a melléklet tartalmazza.     

Budapest, 2016. április 4. 

összeállította: Lechnerné Vadász Judit

foglalkoztatási és rehabilitációs szakértő

 

Közmunka biztonságosan dolgozóknak

on péntek, 10 január 2014. Posted in Partnerek munkái

Dolgozóknak, brigádvezetőknek szóló szakmai segédlet

 

 

köz_bizt_dolg_nyito.jpg

Zöldterületek és

burkolt közterületek

gondozása 

 

Letölthető: adobe reader logo

 

Közmunka biztonságosan munkáltatóknak

on péntek, 10 január 2014. Posted in Partnerek munkái

Munkáltatóknak szóló szakmai segédlet

 

köz bizt ceg nyito

Zöldterületek és

 burkolt közterületek

gondozása 

 

Letölthető: adobe reader logo

Aktív munkába segítő eszközök hatása 207 nemzetközi kutatás alapján

on szombat, 30 január 2016. Posted in Partnerek munkái

WHAT WORKS? A META ANALYSIS OF RECENT ACTIVE LABOR MARKET PROGRAM EVALUATIONS David Card Jochen Kluve Andrea Weber 2015.

A 444.hu cikke hívta fel a figyelmet egy hatalmas kutatás eredményére. A legfontosabb megállapítása ábrában kifejezve:

"Rövid távon a „első a munka” jellegű munkakeresési segítséggel és szankcionálással, fenyegetéssel operáló programok hatékonyak. Viszont az olyan programok, amelyekben a képzés és a magánszektorbeli foglalkoztatás is szerepet kapott, rövid távon nem mutattak sokat, de – és ez az igazán fontos – érezhető hatásuk volt közép- és hosszú távon. A kutatók megállapítása szerint a közfoglalkoztatásnak viszont elhanyagolható vagy egyenesen negatív hatása van, akármilyen időtávban is vizsgálták."

A cikk itt letölthető: http://444.hu/2015/08/27/minden-nemzetkozi-pelda-alapjan-is-rossz-irany-amerre-a-magyar-kozmunkaprogram-halad  

Az eredeti kutatás pedig: http://www.nber.org/papers/w21431.pdf

 

A közmunka csapdába zár

on péntek, 28 november 2014. Posted in Partnerek munkái

MTA KRTK KTI A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

"A közmunka csapdába zár, és újraépíti a feudalizmust"

 "444" cikke és a kutatás maga

A kormány sikerpropagandájának fontos eleme a közmunka.

  • Állításuk szerint ezzel tömegeket sikerül visszavezetni a munka világába. 
  • Egy friss kutatás szerint viszont erről szó nincsen. Sőt, a legtöbb közfoglalkoztatásról hangoztatott állításnak pont az ellenkezője tűnik igaznak. 
  • A Költségvetési Tanács megbízásából az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete készített átfogó kutatást a közmunkaprogramról.
  • A  tanulmány szerzői közül Molnár Györggyel és Cseres-Gergely Zsomborral beszélgetünk.

 

PILLANGÓ KUTATÁS eredményei

on péntek, 27 szeptember 2013. Posted in Partnerek munkái

A szociális segély csökkentésének hatásai a Vidéki Magyarországon - 2012 Interdiszciplináris dokumentáció

A szociális segély csökkentésének hatásai 

a Vidéki Magyarországon - 2012
Interdiszciplináris dokumentáció

A ktatás eredményei és ajánlásai megtalálhatóak

pillango kut kep

 

2012. január 1-től az aktív korú, állás nélküli személyek és családjuk részére nyújtott –foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) elnevezésű - szociális segély összege 20 %-kal csökkent, úgymond „a munkavállalásra ösztönzés” céljából. A 28.500-ról 22.800 forintra levitt segély folyósításának a feltételei is szigorodtak. Különösen kritikus körülménnyé vált, hogy a jogosultsághoz szükséges legalább 30 nap/év munkaviszony biztosításának a feltételei radikálisan megváltoztak. 

A kistelepülések tartósan állás nélküli lakosainak évente 30 nap munkaviszonyt jószerivel csak a közfoglalkoztatás nyújthat. A korábbi időszakkal ellentétben azonban 2012-től már sem az önkormányzat, sem a munkaügyi szervezet nem köteles közmunkáról gondoskodni. A felelősség ezzel a segélyezett vállára került, miközben a közfoglalkoztatás helyi lehetőségei beszűkültek, a kormányzat által biztosított módja pedig erősen átalakult. Nem csupán a segély folyósítása kötődött össze a közmunkával, hanem fordítva is ez történt. A közfoglalkoztatási törvény értelmében ugyanis a munkanélkülinek a 22.800 forintnyi segélye is megszűnik, amennyiben a felajánlott munkát, beleértve a közmunkát, nem fogadja el.

Szegénység, projektek, közpolitikák

on szombat, 10 október 2015. Posted in Partnerek munkái

VÁradi Mónika Mária (tudományos-főmunkatárs)

Tér és Társadalom 29. évf., 1. szám, 2015

Az elmúlt évek közpolitikai változásai a szegénység mérséklését szolgáló projektek, programok
célkitűzéseinek ellenében a szegénység és kirekesztettség mélyüléséhez vezetnek.
Mivel a kormányzat a szegénység mérséklésének és kezelésének jószerivel kizárólagos
eszközévé a közfoglalkoztatást tette, tanulmányunkban e program elemzésére fókuszálunk,
bemutatva piactorzító, és a szegénységben élőket a munkanélküliség csapdájában,
tartós függőségben, kiszolgáltatottságban tartó hatásait.

Letölthető: adobe reader logo

Kilépés a közfoglalkoztatásból – alapvető tények és hatóerők

on csütörtök, 11 december 2014. Posted in Partnerek munkái

Cseres-Gergely Zsombor - Molnár György MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet

 

seres_molnar_kilepes_2014_12_08.jpg

Megváltozott munkaképességűek felülvizsgála

on hétfő, 06 január 2014. Posted in Partnerek munkái

OrientPress Hirügynökség

 Székely szerint gond van a megváltozott munkaképességűek felülvizsgálatával

116998_szekely_Laszlo.jpg

Az ombudsman szerint nem volt kellően előkészített a
megváltozott munkaképességű emberek állapotának felmérését végző,
és az ellátásokra való jogosultságot megállapító intézményrendszer átalakítása.
Székely László emiatt Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez fordult - közölte
az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala hétfőn.
 
Tovább:

Jelentés a téli közfoglalkoztatásról

on csütörtök, 12 március 2015. Posted in Partnerek munkái

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-853/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-854/2014)

Előadók: dr. Zemplényi Adrienne dr. Rajzinger Ágnes

"A Téli közfoglalkoztatás megvalósításával összefüggésben az ország minden területéről számos panasz érkezett az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalához, amelyek egyrészt a képzési programok megvalósításával kapcsolatos, másrészről munkavédelmi, munkabiztonsági problémákat érintettek."

 

A vizsgálat keretében az ombudsmani iroda azt kívánta feltárni, hogy kiépítettek-e a 2013. december 2-án elindult „Téli közfoglalkoztatási program” jogszerű működéséhez elengedhetetlen garanciális elemek, illetve megfelelően biztosítják-e a vitathatatlanul kiszolgáltatottabb helyzetben lévő munkavállalók alapvető jogainak tiszteletben tartását.

A jelentés innen letölthető:  ut a közmunkaba

Megállapításainak területei kivonatosan:

1. "Kellő felkészülés hiánya"

  1. "A közfoglalkoztatásra és képzésre történő kiválasztás"
  2.  "Munkavédelem, a közfoglalkoztatottak biztonságos munkavégzéshez való joga"

Mindhárom terület értékelésében tapintatos, de határozott megállapításokat tesz:

".... jogbiztonság követelményeivel összefüggő visszásság bekövetkeztének közvetlen veszélyét hordozza magában."

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

on csütörtök, 16 január 2014. Posted in Partnerek munkái

TAMOP 131 szolgáltatás fejlesztés 1.1.1 ZÁRÓ TANULMÁNY

Készítette:

ADITUS Tanácsadó Zrt.

Letölthető:  adobe reader logo

Közfoglalkoztatás másként

on csütörtök, 16 január 2014. Posted in Partnerek munkái

Közfoglalkoztatás másként MTVA | 2013

A kiadvány letölthető: 7244-diplomas-munkanelkulieket-is-var-a-kulturalis-kozfoglalkoztatasi-program

Munkanélküli diplomásoknak is segítséget nyújthat a kormány

kulturális közfoglalkoztatási programja, mely Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és Halász János kulturális államtitkár szerint

"újra megtanítja dolgozni a résztvevőket, olyan tudás birtokába hozva őket amelynek köszönhetően aztán a munkaerőpiacon is meg tudják állni a helyüket”

 

[12  >>